SCBCSI i-Learn Portal

Divider

General Questions

Divider

Mayroong (i-Learn) menu dito sa ating website na maaring i-click sa itaas o kaya ay bisitahin ang LINK na ito

1. I-click and Login with Google na button. 

 

2. Kung nai-enter mo na dati ang @scbcsi.edu.ph accout, hanapin ito at i-click.

Kung wala dito, i-click ang Use another account, pagkatapos i-login ang username at password na ibinigay ng SCBCSI para sa inyong anak.

 

3. I-click ang Allow button upang makapasok sa i-Learn portal.

 

Ang SCBCSI ay gumagamit ng Google Suite for Education sa ating i-Learn portal, nag kakaroon ng SSO (single sign-on) error kapag naiclick ang Login with Google sa ating portal na naka login na ang inyong Google (@gmail.com) account sa inyong computer.

 

Upang maiwasan ang error na ito maaring gumamit ng Incognito o private browsing (Ctrl+Shift+N) o kaya ay i-log out muna pansamantala ang inyong mga @gmail.com na account.

Maaring itong ipagbigay alam sa ating school office at upang maiwasan ang ganiton sitwasyon maaring ilagay ang inyong personal na email at mobile number para sa account recovery ng inyong SCBSI G Suite i-Learn portal account.

Download the Mobile/Tablet App